Vasúti villasor és környéke: forgalomcsillapítás

A kertvárosi milliőhöz igazodó koncepcióterv a Vasúti villasor és környékének forgalmi rendjéről

A Mobilissimus Kft. koncepciótervével végre megszületett egy olyan átfogó stratégia és vízió a Vasúti villasor és környékének forgalmi rendjéről, amelynek megvalósítása biztosíthatja az itt élők számára azt a környezetet, ami egy kertvárosi miliőtől elvárható. Hogy ez az átfogó, hosszú távon is célt adó terv létrejöhetett abban jelentős szerepe volt annak, hogy a városvezetés – az Ábrányi Emil program szellemében – széles körű egyeztetésen alapuló konszenzus megszületését tartotta szükségesnek. Az itt élők számára többször, többféle formában – szakértőket bevonva – lehetőséget teremtett arra, hogy a forgalomszabályozás összetettségét jobban megismerve felkészültebben alkothassanak véleményt. Bár nem indult zökkenőmentesen a közös gondolkodás, de végül sikerült – az itt élők különböző álláspontját figyelembe vevő – koncepciótervet kidolgoznia a Mobilissimus Kft.-nek, amelyet a legutóbbi, 2023. január 30-i lakossági fórumon résztvevők többsége támogatandónak tartott.

Magyarországon a települések jogi helyzete és forrás nélkülisége miatt nincs lehetőség arra, hogy a korszerű forgalomszabályozás szempontjai szerinti forgalmi rend átalakításokat egy önkormányzat rövid- vagy középtávon önerőből megoldja. Így erre Szentendrének sincs lehetősége, de arra igen, hogy a stratégia alapján, az abban elfogadottak szerint szakaszosan – a szükséges forrásokat előteremtve – szülessenek meg a forgalomszabályozási intézkedések és fejlesztések.

Web-oldalunkon bemutatjuk a Mobilissimus Kft. koncepciótervét, ennek változatait, amelyek egyben fejlesztési szakaszként, illetve távlati tervként is értelmezhetők. Összegyűjtöttük az új forgalmi renddel kapcsolatos történésekről tudósító cikkeinket, annak reményében, hogy tanulságul szolgálhatnak hasonló, nehezen kezelhető helyzetekben. A web-oldalon figyelemmel kísérhető lesz  a forgalmi rend megújításával kapcsolatos minden fejlemény.
Észrevételeit az ugyfelszolgalat@szentendre.hu email-címen várjuk.

A koncepcióterv alapján forgalomtechnikai kiviteli tervek készülnek

A koncepciótervet várhatóan a 2023. márciusi testületi ülésen tárgyalják meg a képviselők. Jóváhagyás és a forrás biztosítása esetén a forgalomtechnikai kiviteli tervek elkészítésére beszerzési eljárást indít az önkormányzat, a legjobb esetben nyáron kezdődhet meg a kivitelezés. A kivitelezés feltehetően a legegyszerűbben bevezethető intézkedésekkel kezdődik: a zsákutcák kialakításával, illetve a Vasúti villasoron a sebességkorlátozások kitáblázásával. Időközben elkezdődik a HÉV állomás és környékének fejlesztése is, és ennek keretében járda fog épülni a dr. Nagy Lajos és a Szabadkai utca közötti szakaszon, valamint gyalogátkelő létesül a dr. Nagy Lajos utcánál.

A 2023. január 30-i lakossági fórumon résztvevők többsége az alábbi térképen látható tervet támogatta.

(A „tilos az Á” koncepcióváltozat részleteiről a „Koncepcióterv és változatai” című fejezetben olvashat, vagy a Mobilissimus Kft. tanulmányának 26–27. oldalán.)

Vasúti villasor forgalmi rend koncepcióterv
(A kis kereszt jelentése: nem átjárható mindkét irányból, behajtani az utcába nem lehet, csak a kihajtás engedélyezett.)

Összefoglalók a Mobilissimus Kft. tanulmányából

Az összefoglalókban a Mobilissimus Kft. tanulmányából a leginkább közérdeklődésre számot tartó részleteket emeltük ki.
Mielőtt e részletekkel kapcsolatban véleményt formál – kérjük – olvassa el a tanulmány vonatkozó részeit is.

Vasúti villasor és környéke: március utolsó hetében módosul a forgalmi rend

2024. MÁRCIUS 22. | A hosszas lakossági egyeztetés és alapos szakértői előkészítés során megszületett kompromisszumos koncepció terv alapján folytatódik a városrész forgalmi rendjének módosítása. Az utca lakóinak kérésére a Mathiász utca és a Vasúti villasor közötti szakaszon a Vasúti villasor felé egyirányúsítják a Szatmári utcát. Március 27-től kezdik meg a közlekedési táblák, forgalomlassító korlátok kihelyezését. Részletek >>>

Vasúti villasor és környéke: folytatódik a forgalmi rendet újraszabályozó táblák kihelyezése

2023. NOVEMBER 22. | A hosszas lakossági egyeztetések előzték meg a Vasúti villasor és környéke forgalmi rendjére vonatkozó koncepcióterv kialakítását. Miután az általános forgalomcsillapítás ellenzői kerültek többségbe, ehhez az állásponthoz kellett igazítani a rövidtávú koncepciót – a forgalomtechnikai terv ez alapján készült. A megvalósítás első szakasza a közlekedési táblák kihelyezése. November 22-től a 30, illetve 20 km/óra sebességkorlátozó táblák kihelyezését kezdik meg a Városi Szolgáltató munkatársai, ami várhatóan öt munkanapot vesz igénybe. Részletek >>>

Döntött a testület a Vasúti villasor új forgalmi rendjéről

2023. JÚNIUS 23. | 2023. június 21-én a képviselők két éves lakossági egyeztetés és alapos szakértői előkészítés után határoztak a Vasúti villasor forgalmi rendjének átszervezéséről. A városrészben élők, illetve a témában véleményt formálók többsége által támogatott kompromisszumos koncepciót a testület 11 igen szavazattal egy tartózkodás mellett fogadta el. A teljes vita megtekinthető az ülésről készült felvételen (1:41:30-tól). Részletek >>>

Párbeszéd és hangulatkeltés – újabb fórum a Vasúti villasor forgalmi rendjéről

2023. MÁJUS 25. | A Vasúti Villasor és környékének lakói második éve töretlen érdeklődéssel vesznek részt a környék forgalmi rendjével kapcsolatos lakossági egyeztetéseken. A május 22-ei helyszíni lakossági fórum néhány résztvevőjének majdnem sikerült megakadályozni a korábbi fórumokra jellemző párbeszédet, de a forgalmi rendet közügynek tekintő lakóknak – a hangos véleménynyilvánítások ellenére – azért sikerült szakértői választ kapniuk kérdéseikre. Részletek >>>

Folytatódnak az egyeztetések a Vasúti Villasor környéke forgalmi rendjéről

2023. MÁJUS 15. | Újabb egyeztetésre nyílik lehetőségük a Vasúti Villasoron és környékén élőknek. Május 22-én, hétfőn a Szatmári és a Mathiász utca sarkán, június 1-jén, csütörtökön a Városháza Dísztermében várja az érdeklődőket az önkormányzat a terület forgalmi rendjének átalakításával foglalkozó konzultációra, illetve lakossági fórumra. Részletek >>>

Vasúti Villasor és környéke: folytatódnak a lakossági egyeztetések

2023. MÁRCIUS 26. | Forgalomszabályozási, közúti fejlesztési javaslatok címmel a testület márciusi ülésén a képviselők a Vasúti Villasor és környéke forgalmi rendjének újratervezéséről, a városrész közlekedésének átalakítására készült koncepciótervről tárgyaltak. A témához a karzatról is „hozzászóltak”. A vita összefoglalója. Részletek >>>

Új forgalmi rend a Vasúti villasor és környékén: az egyeztetések befejeződtek

2023. MÁRCIUS 04. | Hosszas egyeztetés előzte meg a Vasúti villasor és környéke forgalmi rendjére vonatkozó koncepcióterv elkészültét. Az új forgalmi rend tervezésére azért került sor, mert a Városrészi Költségvetés 2021-es programjában a legtöbb szavazatot a „Forgalmi rend újratervezése, forgalomcsillapítás a Vasúti villasor környékén” javaslat kapta. A városvezetés lehetővé tette, hogy a városrészben lakók többféle módon bekapcsolódhassanak a terv közös kimunkálásába, a közlekedéssel kapcsolatos igényeik megfogalmazásával annak alakításába. A január 30-i lakossági fórumon résztvevők többsége a koncepcióterv „Tilos az Á” változatát támogatta. Ezzel az egyeztetési szakasz lezárult. Részletek >>>

Vasúti villasor forgalmi rend: mérésekre, párbeszédre épül az új koncepció

2023. február 2. | A január 30-i lakossági fórum résztvevőinek többsége elégedett volt a Vasúti villasor és környéke forgalmi rendjének új koncepciótervével. Dr. Szele András vezető szakértő mutatta be a Mobilissimus Kft. által készített három változatot, amelyek egyben fejlesztési szakaszként, illetve távlati tervként is értelmezhetők. Az egyeztető fórumon résztvevők túlnyomó többsége támogatandónak tartotta a terveket, erről kézfeltartással is szavaztak. A fórumon elhangzottak alapján végleges formát öltő szakértői anyag hamarosan a Városrészi Költségvetés oldalán is elérhetővé válik. Részletek >>>

Forgalomszámlás a Vasúti villasoron: az adatok feldolgozása megkezdődött

2022. DECEMBER 01. | A Vasúti villasor és környéke új forgalmi rendjének kialakításához pontosabb állapotismeretre van szükség, amit forgalomméréssel kell megalapozni – született döntés októberben az újabb lakossági fórumot követő közösségi gyűlésen. Köszönet a helyi önkéntes forgalommérőknek és szentendrei diákoknak, akik november 24-én a kora reggeli és az esti órákban részt vettek az adatgyűjtésben. Részletek >>>

Vasúti villasor és környéke: november 24-én közösségi forgalommérés

2022. NOVEMBER 09. | Közösségi forgalommérés lesz november 24-én a Vasúti villasor és környéke városrészben. Az október 5-i közösségi gyűlésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy a lakosság által elfogadható, elviselhető forgalomszabályozáshoz pontosabb állapotismeretre van szükség, ezért az új tervek elkészítéséhez hét közlekedési tényezőt fognak mérni. Az adatfelvételhez keresnek lakossági önkénteseket. Részletek >>>

Vasúti villasor és környéke: forgalomszámlálásra és sebességmérésre van szükség!

2022. OKTÓBER 07. | Vannak olyan helyzetek, amikor nincs jó megoldás, csak a kevésbé rosszra, a lakosság által még elfogadható megoldásra lehet törekedni. Ilyen a Vasúti villasor és környékének forgalomszabályozása is. Ennek belátása nem könnyű, különösen akkor nem, ha sokak számára tartós konfliktust, mindennapi frusztrációt jelent a megoldandó probléma. A Vasúti villasor környékének forgalomszabályozásáról tartott közösségi gyűlés résztvevőinek mégis sikerült érdemi párbeszédet folytatni egymással és dr. Szele András szakértővel. Részletek >>>

A Vasúti villasor forgalmi rendje hiteles mérlegelést kíván

2022. SZEPTEMBER 23. | Az Ábrányi Emil program szellemében tovább folytatódik a Vasúti villasor és környéke közlekedési rendjének közösségi megvitatása. A forgalmi rend megváltoztatása nem olyan ügy, amit a szavazatok vagy aláírások számával célszerű eldönteni, hanem nyílt vitában, hiteles mérlegelést követően konszenzusos döntést érdemes hozni. Ennek érdekében először egy konzultációs jellegű lakossági fórumra, majd a döntést kimunkáló közösségi gyűlésre kerül sor a függőben maradt vita lezárásaként. Részletek >>>

Vasúti Villasor és környéke: lakossági fórum volt a közlekedésről

2022. MÁRCIUS 01. | A tavalyi évben a Városrészi Költségvetési program keretében a legtöbb szavazatot a terület közlekedését felülvizsgáló kutatás javaslata kapta a Vasúti villasor környékén. A program elindult, és megszületett a 3. számú választókerület forgalomtechnikai felülvizsgálatának tervdokumentációja. Ezt mutatták be és vitatták meg február 24-én este a V8 különtermében. A lakossági fórumon Drávucz Zsolt, a választókerület képviselője, Fülöp Zsolt polgármester, Pilis Dániel alpolgármester és Hámornyikné Csemeczki Zita, az önkormányzat Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodájának vezetője mellett a terveket készítő forgalomtechnikai szakértők is részt vettek. Részletek >>>

Lakossági fórum a Vasúti villasor közlekedéséről

2022. FEBRUÁR 14. | Elkészült a Vasúti Villasor és környéke közlekedési rendjének átalakításáról szóló terv. A tervezők javaslatait február 24-én, csütörtökön délután 5 órakor ismerteti az érdeklődőkkel Drávucz Zsolt, a választókerület képviselője és az önkormányzat forgalomtechnikai szakértője. Részletek >>>