Ugrás a tartalomhoz

A Vasúti Villasor és környékének új forgalmi rendje:
a koncepciótervvel kapcsolatos gyakran ismételt kérdések válaszgyűjteménye

A beérkezett kérdések alapján állítottuk össze a gyakran ismételt kérdések válaszgyűjteményét, amit a további kérdések beérkezésével folyamatosan bővítünk. A válaszaink a Mobilissimus Kft. koncepcióterve alapján készültek. Kérjük, hogy a kérdéseik beküldése előtt tanulmányozzák a koncepciótervet. Leveleiket az ugyfelszolgalat@szentendre.hu email-címen várjuk.


Mi a különbség a koncepcióterv és a forgalomtechnikai kivitelezési terv között?

 • A Vasúti Villasor környékére forgalmi mérésekre épülő koncepcióterv készült, amelyet a 2023. január 30-i lakossági fórumon résztvevők többsége támogatandónak tartott.
 • A Mobilissimus Kft. által készített koncepcióterv abból indul ki, hogy az átmenő forgalom teljes kiszorítása nem opció, a Vasúti Villasor és környéke nem lehet teljesen elkerített terület, mert az a Püspökmajort lehetetleníti el. Ezen a szűk játéktéren belül sikerült olyan megoldást találni, ami több, egymásra épülő szakaszban megvalósítható, másrészt érzékelhető pozitív változásokat hoz.
 • Egy városrész forgalomszabályozásának kialakítása hosszú folyamat. A tervezés első lépése a koncepcióterv, a meglévő adottságok, lehetőségek számbavétele, a kialakult közlekedési szokások mérésre épülő feltérképezése, a városrészben lakók közlekedéssel kapcsolatos problémáinak, igényeinek összegyűjtése. Ezek alapján meghatározhatók a stratégiai célok. A koncepciótervben foglaltak mentén halad a forgalmi rend szabályozásának szakaszos módosítása, valamint ennek megfelelően történik a forgalomtechnikai kivitelezési tervek elkészítése.
 • A forgalomtechnikai kivitelezési tervekben határozzák meg, hogy hová milyen közlekedési tábla kerül, az útpálya felfestéseit, a forgalomcsillapítás megfelelő eszközének kiválasztását (egyes eszközök telepítésére külön kivitelezési tervek készülnek). A forgalomtechnikai kivitelezési tervezés során történik meg a „finomhangolás”, pontosítás.
 • A koncepciótervben foglaltak teljes körű kivitelezéséhez el kell készíttetni a forgalomcsillapító eszközök kiviteli terveit, az új forgalmi rendnek megfelelő forgalomtechnikai terveket, terveztetni és engedélyeztetni kell az új gyalogátkelőket.


Mit jelent a forgalomcsillapítás?

 • A forgalomcsillapítási beavatkozások célja a közúti járműforgalom sebességének és nagyságának csökkentése, olyan közlekedésszabályozási beavatkozás, amelyekkel nem csak a gépjárművek sebessége befolyásolható, hanem a közúton közlekedő gépjárművek száma is, tehát a közlekedők viselkedését befolyásolja. Például, ha a Vasúti villasor környékének utcáiban az alkalmazott forgalomcsillapító eszközöknek köszönhetően csak átlagosan maximum 30 km/h sebességgel tud áthaladni egy gépkocsivezető, vagy az útpálya leszűkítése miatt növekszik az áthaladási idő, akkor várhatóan kevesebben fogják ezt az útvonalat választani.
 • A forgalomcsillapításnak nagyon komoly szakirodalma van, általánosan a függőleges (fekvőrendőr) és a vízszintes (terelő) kitérítéseket együttesen javasolják használni. A jól működő, masszív fekvőrendőrök (sebességcsökkentő küszöbök, bordák) nagyméretű építmények, csomópontokba, csillapított területek bejárataihoz építik őket, így a leghatásosabbak.
 • A Vasúti Villasoron a jelenlegi kisméretű bordák lényegében hatástalanok. A nagyméretű küszöbök az elmúlt évek építési árrobbanása miatt elképesztően megdrágultak, több millió Ft-ba kerül egyetlen ilyen megépítése. Már csak ezért is elsősorban különféle terelők tömeges kihelyezése valószínű. Itt a minél nagyobb annál jobb elvet javasolták tervezői oldalról.
 • Emellett az utcák vizuális szűkítése, a határoló utakon gyalogátkelők építése javasolt. Ennek végleges formája a kiviteli tervezés során alakul ki, számos kérdés nyitott még, de egyértelmű, hogy hathatós csillapítás szükséges.


Mit jelent az eredő, cél- és átmenőforgalom fogalma?

 • Eredőforgalom az a forgalom, ami a Vasúti villasor és környékének területén belülről indul és kilép a területről, a célforgalom pedig az a forgalom, amely a Vasúti Villasor és környékének területére tart kívülről. Az átmenőforgalom kívülről lép be a területre majd áthalad rajta, majd kilép, azon belül dolga nincsen.
 • A különböző forgalmak főbb jellemzőiről a tanulmányban ITT olvashat bővebben.


Milyen változtatás várható a Harkály utcában?

 • A tervek szerint a Harkály utca továbbra is lefelé, a Vasúti Villasor irányában egyirányú marad.
 • A Harkály utcában forgalomcsillapító eszközök alkalmazására kerül sor.
 • Mivel az utca egyirányú marad, így a délutáni csúcsforgalom nem érinti az utcát, ahogy jelenleg sem.


Mi a szerepe a Mathiász utcának az új forgalmi rendben?

 • A koncepcióterv nem terel egyetlen utca felé sem további forgalmat, így a Mathiász utca felé sem. A városrészben a már kialakult közlekedési gyakorlatból indul ki, amelynek a sebességét és nagyságát kívánja befolyásolni.
 • A Mathiász utca jelenleg is jelentős átmenőforgalmat szállít reggel a Pipacs utca felől, délután pedig a Pipacs utca felé, illetve a Szatmári és Tómellék utcák átmenő forgalma is megjelenik itt.
 • A mérések alapján ma a reggeli és a délutáni csúcs 2-2 órájában mintegy 200-220 jármű jelenik meg az utcán és keresztezi azt átmenőforgalomban. Az elfogadott koncepcionális változatokban ez a szám biztosan nem fog nőni, sőt, a csillapítás miatt érdemi csökkenést várunk.
 • A reggeli időszakban az észak-dél irányú átmenőforgalom fő csatornája a Harkály utca–Vasúti Villasor útvonal és az Acél utca marad. Délután a terület központi részéről az átmenőforgalom ismert csatornáiról (Szatmári és Tómellék utcák) hathatós forgalomcsillapítással és egy jelentősebb kerülő beiktatásával (délről észak felé pl. Kőzúzó utca–Tómellék utca–Mathiász utca–Római Sánc utca útvonalon) lassítjuk le az átmenőforgalmat.
 • Mivel a Harkály utca továbbra is északról délre egyirányú marad, így továbbra sem fog létezni a Tómellék utca–Mathiász utca–Harkály utca útvonal délutánonként.
 • Az új rendszerben kevesebb keresztező és átmenőforgalom lesz és a Mathiász utca hathatós forgalomcsillapításával a mainál kisebb átmenőforgalom lassabban fog átmenni itt.
 • A forgalomcsillapító eszközök kiválasztására, elhelyezésére, kivitelezésére forgalomtechnikai, kivitelezési tervek fognak készülni.


A Vasúti Villasor forgalmának kezelésére milyen elképzelések szerepelnek a koncepciótervben?

 • A Vasúti Villasoron a forgalomcsillapítást két fontos ok indokolja: egyrészt mert itt is laknak emberek, másrészt hogy a Harkály utca–Vasúti Villasor útvonal kevésbé legyen vonzó útvonal az átmenőforgalomnak.
 • Bár a sebességmérések nem támasztják alá, de a lakosság gyorshajtásokat érzékel, ezért a Vasúti Villasoron a jelenleg megengedett 50 km/ó sebességet 40 km/órára, egyes szakaszain pedig 30 km/ó-ra ajánlott csökkenteni.
 • A Szatmári utcától nyugatra 30 km/ó-ás, attól keletre 40 km/ó-ás sebességkorlátozás bevezetését tarja szükségesnek a tanulmány.
 • A forgalomcsillapítás különböző eszközeivel élve célszerű az utca egyes szakaszainak szűkítése, a hosszú, nyílt egyenes szakaszok megtörése, a fontosabb pontokon (különösen a Kőzúzó utca környékén) gyalogátkelőhelyek létesítése. Első lépés lehet a Dr. Nagy Lajos utcánál a már megtervezett gyalogátkelőhely megvalósítása. Jelentős forgalomcsillapító hatása lesz a kerékpáros infrastruktúra kialakításának is.
 • A nehézteher-forgalom a Kőzúzó utcától keletre van jelen a Vasúti Villasoron, a kerékpáros létesítménnyel való biztonságos egymás mellett élés kialakítása a kiviteli tervek feladata lesz és alapvető szempont.


Hogyan befolyásolják a tervek a városrész lakóinak közlekedési szokásait?

 • A koncepcionális tervezés egyik legnehezebb problematikáját érinti ez a kérdés.
 • A forgalommérésből jól látható, hogy a Vasúti Villasor és környékének élénk kapcsolata van a Püspökmajorral, ugyanakkor ha nyitva hagyunk bármilyen (pláne ha több) dél-észak irányú útvonalat, akkor a délutáni átmenőforgalom is azt fogja használni.
 • A tervezés során éppen erre a problémára született meg a tervben látható három változat (a Mobilissimus Kft. tanulmánya, 22. oldaltól), amik között az egyetlen különbség a Püspökmajor–Vasúti Villasor és környéke közötti kapcsolat megoldása.
 • A távlati tervben, a jelzőlámpás esetben a jelzőlámpánál lehet észak felé kijutni és visszajönni.
 • A jelzőlámpa nélküli esetben a Pipacs-Nagyváradi utcák szolgálják ezt a funkciót (ahogyan ma is a Pipacs utca a fő csatorna).
 • A „tilos az Á változatban” egy csak az itt lakók által nyitható sorompón lehet észak felé kijutni és a Harkály utca–Mathiász utca útvonalon vissza.
 • A mai kényelmes kijutáshoz képest ez biztosan tovább tart, viszont az átmenőforgalom is csak így tartható távol.
 • A gyűléseken részt vevők egyértelműen úgy foglaltak állást, hogy a kertvárosi miliő egy fokkal értékesebb, mint a gyors eljutás – bár ez is fontos, mi is így kezeltük.