Ugrás a tartalomhoz

A projekt leírása

Önkormányzat – Részvétel

Mit jelent az, hogy egy városnak van önkormányzata? Az önkormányzás azt kell, hogy jelentse, hogy a település polgárai közös ügyeikről autonóm módon, de közösen döntenek. Hatással vannak azokra a folyamatokra, és döntésekre, amelyek alakítják életüket, környezetüket.  Az önkormányzat a képviseleti demokrácia alapvető intézménye, de a „részvételi demokrácia” eszközei közelebb hozzák a polgárokhoz azt, hogy sajátjuknak érezzék településüket. A város lakói az őket érintő döntésekbe beleszólhatnak, azokat ellenőrizhetik, a folyamatokat pedig alakíthatják. Ez visszahat az önkormányzatra is, amely ezáltal érzékenyebben, több tudás birtokában tudja a feladatát ellátni. Az állampolgári részvétel nagyon sokféle mélységben, erősséggel és formában valósulhat meg – a „részvétel” nem egy meghatározott módszer vagy folyamat, hanem valójában a hatalmi viszonyok átalakítása az állampolgárok és a közhatalom között. A „részvétel” tehát együttműködést jelent.

Szentendre Város vezetése elkötelezett részvételi demokrácia iránt. Az Ábrányi Emil programhoz hűen folytatjuk a Városrészi Költségvetés programot, amely lehetőséget ad szentendreieknek lakókörnyezetük fejlesztésében való cselekvő és kreatív részvételre.

 

Mi az a Városrészi Költségvetés?

A Városrészi Költségvetés program számára a 2024-es szentendrei költségvetésében elkülönítünk 100 millió forintot. Ez a 2023-as évben rendelkezésre álló összegnél  30 millió forinttal több. Így a tíz városrész 10-10 millió forint felhasználásáról dönthet. Ha Ön is szeretne együttműködni más szentendrei lakosokkal és a város választott vezetőivel, akkor legyen aktív, küldjön ötleteket és szavazzon.

 

Hogy működik?

A térképen a választókerületi utca lista alapján szétválasztottuk és színekkel jelöltük a városrészeket, amelyeket így könnyen azonosíthatunk. A térképbe bele lehet nagyítani, megtalálhatjuk utcánkat a városrészekben. A városrészre kattinthatunk is, ekkor megjelenik a városrész neve és képviselőjének elérhetősége.

A folyamat alapvetően 3 részből áll:

Ötleteket, javaslatokat küldhetünk, majd böngészhetjük a javaslatokat, összeállíthatjuk a szavazólapokat, ezután szavazhatunk ezekre. Az önkormányzat megvalósítja a nyertes ötleteket.

 

Javaslattétel: 2023. november 1. és 2023. november 26. között

Online javaslattételre itt a honlapon van lehetőségünk, de papíralapon is javasolhatunk. Javaslattételi lapot találhatunk a Szentendre és Vidéke újságban, szórólapként a postaládánkban, a gyűjtőhelyeken vagy a piacon felállított pultnál. Papír javaslatainkat a városrészi gyűjtőhelyeken dobhatjuk be a kihelyezett gyűjtőládákba.

Gyűjtőhelyek:

 • Városháza, Városház tér 1.
 • Üveges Műhely, Telep utca 14.
 • Sarki Csemege & Falatozó, Vasúti villasor 45
 • Dombai Sarki Vegyesbolt, Mathiász utca 13.
 • Mondi pékség, Hamvas Béla u. 2
 • Panificio il Basilico, János u. 2.
 • CBA Élelmiszerbolt, Füzespark, Nyár u. 2.
 • Príma Pék, Sztaravodai út 3.
 • Izbég ABC, Szentlászlói út 99.
 • Corner ABC, Pásztor utca Líra utca sarok
 • Pismány kézműves pékség, Barackos út 39.
 • Friss ABC, Berkenye u. 1.

A javaslattételhez meg kell adnunk:

 • nevünket vagy becenevünket (fontos tudni, hogy ez nem válik nyilvánossá);
 • e-mail címünket (ezen kapunk értesítést javaslatunk beérkezéséről);
 • azt hogy szentendrei lakosok vagyunk-e;
 • azt hogy melyik utcában lakunk;
 • egy legördülő listából ki kell választanunk, hogy mely városrész fejlesztésére küldünk be ötletet;
 • adjunk címet a javaslatunknak;
 • meg kell határoznunk az ötletünk helyét a lehető legpontosabban (lehet ez utca-házszám, kereszteződés, kispark, sarok, bármi, ami segíti a hivatali munkatársakat a hely pontos meghatározásában);
 • majd leírhatjuk ötletünket;
 • és azt hogy szerintünk ez miért lehet fontos a közösségnek, a környékbelieknek, vagy a városnak;
 • megadhatjuk, hogy szerintünk milyen kategóriába sorolható a javaslat;
 • ezután megbecsülhetjük a beruházásunk költségét;
 • végül el kell fogadjuk az adatkezelési szabályzatot.

Hány javaslatot küldhetünk?

Alapvetően saját környékünk régóta dédelgetett fejlesztési ötletét küldjük be. De kisvárosban élünk, és gyermekeink lehet, hogy másik városrészekbe járnak óvodába, iskolába, szüleink pedig Szentendre másik részén élnek, és magunk is belakjuk egész városunkat. Ezért másik városrészi ötletet is javasolhatunk.

Fontos, hogy ha a múlt évben beadtunk egy javaslatot, de az nem nyert, idén is adjuk be újra!

Milyen javaslatot küldhetünk?

A megvalósuló projekteknek köszönhetően fejlődhet a városrészünk, a közösséget szolgáló térrel gyarapodhatunk, elégedettebbek lehetünk környezetünkkel, valamint a közösség is új élményekre, tapasztalatokra tesz szert. A javaslattétel alkalmával megnyílik az út azon ötletek és gondolatok számára, amelyeknek megosztására eddig nem adódott megfelelő csatorna az önkormányzat felé. A cél olyan ötletek, projektek megvalósítása, amely minél több embernek okoz örömöt, kikapcsolódást, könnyítést vagy újdonságot lakókörnyezetében. Közben tartsuk fejben azt is, hogy a projektünk megvalósítási költsége beleférjen a városrészenként 10 millió forintos keretbe.

Néhány gondolatébresztő az ötleteléshez:

 • utcabútorok,
 • parkosítás, fásítás,
 • közösségi terek,
 • játszótér körüli fejlesztések, játszótéri eszközök,
 • sporteszközök,
 • kutyafuttató (és eszközök),
 • közvilágítás (napelemes is),
 • buszmegálló beálló,
 • köztéri free-wifi, okospad (vandálbiztos napelemes mobiltöltő állomás),
 • kerékpártároló,
 • köztéri szobrok felújítása.

Mi történik a javaslatommal?

Online javaslat esetében az rögtön megjelenik az feldolgozó munkatársak előtt. A papír javaslatokat a hivatal munkatársai hetente összegyűjtik a gyűjtőpontokról, és a digitalizálják. Az így kialakuló adatbázisban lévő javaslatokat folyamatosan dolgozzák fel. Az ötletek beérkezését követően egy gyors adattisztításra kerül sor. Megvizsgálják formai szempontból, kiszűrik és elvetik a nem magyar nyelvű, spam vagy nem értelmezhető javaslatokat.

 • Ha egy lapon több javaslat érkezik, azokat szétbontják.
 • Ha már volt azonos vagy nagyon hasonló ötlet, akkor a javaslatokat egyesítik.
 • Azonosító számot adnak a javaslatunknak.

Ezután az önkormányzat szakemberei véleményt alkotnak a javaslatról.

Megvizsgálják pénzügyi, jogi, városképi, városfejlesztési szempontból:

 • költséget becsülnek, belefér-e a városrészi pénzügyi keretbe;
 • a terület a város illetékességébe tartozik-e, önkormányzati hatáskörben van-e (lehet például vízügyi, állami, közút-kezelőhöz tartozó, amely területeken lévő fejlesztésekről nem dönthetünk);
 • megfelel-e a jogszabályi, hatósági előírásoknak;
 • közérdekű célt szolgál-e;
 • igazodik-e a városfejlesztési koncepcióhoz; igazodik-e a települési arculatba;
 • nem valamely olyan dologra irányul, amely egyébként is az önkormányzat által ellátandó javítás vagy karbantartás. Ha ilyen tartalmú javaslat érkezik, az sem vész el, azt továbbítjuk a feladat elvégzéséért felelős illetékeshez az ügyfélszolgálaton keresztül.

Ezután a városrész képviselője pontosítja az ötlet földrajzi helyét a térképen, és véleményez. A bírálatot a képviselő, a Városfejlesztési Iroda, a Főépítészi Iroda munkatársai végzik, majd „javasolt” vagy „elvetett” címkével illetik és döntésüket indokolják. Ez után a javaslatok kikerülnek a honlapra és böngészhetővé válnak térképen és kártyákon, hogy mások is megismerhessék.

Szavazásra Bocsátás: 2024. március 23.

A bírálatokkal szabad jelzést kapott ötletek egy szentendrei polgárokból álló testület elé kerülnek. A szavazásra bocsátandó ötleteket a városrész képviselőjéből és városrészi lakosokból álló társadalmi testület választja ki. Ez a Közösségi Gyűlés választja ki azt az öt javaslatot, melyek a szavazólapra kerülnek és amelyekről a városrészi lakosok szavazhatnak. Testületi tagnak a regisztrációs lapon lehet jelentkezni.

Szavazás: 2024. április 8. – május 5.

Minden szentendrei polgár a lakhelye szerinti városrészben egy szavazatot adhat le.

A honlapon meg kell adnunk az email címünket. A program egy levelet küld erre a címre, amelyben egy igazoló kódot kapunk. A honlapon e a kód beírása után választhatjuk ki, hogy mely városrészben lakunk. Írjuk be utcánk nevét (házszámot nem kell megadni), majd válasszuk ki a címünk szerinti városrészt. Ennek segítségével jutunk el a városrészi szavazólapra. Kérjük, ha a folyamatot elindítják, akkor azt folytassák a szavazatuk leadásáig. Ha másodszor próbálják a folyamatot elindítani, a regisztráció miatt a szavazás sikertelen lesz.

Papír alapon is szavazhatunk. A szavazásra rendelkezésre álló idő alatt minden postaládába eljuttatjuk a városrészi szavazólapot. Ezt a lapot kitöltve ugyanazokon a városrészi gyűjtőpontokon adhatjuk le, ahol az ötleteinket leadtuk.

Eredmény 2024. május 15.

A szavazás végeztével a hivatal munkatársai összeszámolják az egyes javaslatokra érkezett szavazatokat. Ezután hirdetik ki a nyerteseket. A legnagyobb támogatottságot élvező ötlettől a legkevesebb szavazatot elnyert felé haladva a keretösszeg kimerüléséig valósulhatnak meg a projektek. Ha valamely ok miatt a nyertes javaslat nem tud megvalósulni, ugyanezen módszer szerint valósítjuk meg a fejlesztéseket.