Javaslatok

Egy polgár több ötletet is beküldhet, több városrészre is tehet javaslatot.

Az ötletek beérkezését követően egy gyors adattisztításra kerül sor. A munkatársak megvizsgálják formai szempontból, kiszűrik és elvetik a nem magyar nyelvű, spam vagy nem értelmezhető javaslatokat. Ha egy lapon több javaslat érkezik, azokat szétbontják. Ha már volt azonos vagy nagyon hasonló ötlet, akkor a javaslatokat egyesítik. Ezután az önkormányzat szakemberei véleményt alkotnak a javaslatról. Megvizsgálják pénzügyi, jogi, városképi, városfejlesztési szempontból: költséget becsülnek, belefér-e a városrészi pénzügyi keretbe; a terület a város illetékességébe tartozik-e, önkormányzati hatáskörben van-e (lehet például vízügyi, állami, közút-kezelőhöz tartozó, amely területeken lévő fejlesztésekről nem dönthetünk); megfelel-e a jogszabályi hatósági előírásoknak; igazodik-e a városfejlesztési koncepcióhoz; igazodik-e a települési arculatba; nem valamely olyan dologra irányul, amely egyébként is az önkormányzat által ellátandó javítás vagy karbantartás. Ha ilyen tartalmú javaslat érkezik, az sem vész el, azt továbbítjuk a feladat elvégzéséért felelős illetékeshez az ügyfélszolgálaton keresztül. Ezután a városrész képviselője pontosítja az ötlet földrajzi helyét a térképen, és véleményez. A bírálatot a Képviselő, a Városfejlesztési Iroda, a Főépítészi Iroda, és a Városi Szolgáltató NZrt munkatársai végzik, és javasolt vagy elvetett címkével illetik és indokolják. Ezután a javaslatok kikerülnek a honlapra és böngészhetővé válnak térképen és kártyákon, hogy mások is megismerhessék azokat.

Szavazás - Eredmény

hivatali munkatársak által javasolt ötletek közül 5 javaslat kerül a szavazólapra. A szavazásra bocsátandó ötleteket a városrész képviselőjéből és szentendrei lakosokból álló társadalmi testület választja ki és bocsájtja szavazásra. Testületi tagnak a városrész képviselőjének email címére küldött levélben vagy az erre a célra létrehozott regisztrációs lapon lehet jelentkezni. A képviselő email címét a térképen a városrészre kattintva, a városrész leírásánál találjuk.

Minden szentendrei polgár a lakhelye szerinti városrészben egy szavazatot adhat le. Szavazni online, a honlapon és offline, papír szavazólapon lehet. A szavazásra rendelkezésre álló idő alatt minden postaládába eljuttatjuk a városrészi szavazólapot. Ezt a lapot kitöltve a városrészi gyűjtőpontokon adhatjuk le:

Gyűjtőhelyek:

 • Városháza, Városház tér 1.
 • Üveges Műhely, Telep utca 14.
 • Sarki Csemege & Falatozó, Vasúti villasor 45.
 • Zeke pékség, Hamvas Béla u. 2
 • Panificio il Basilico, János u. 2.
 • CBA Élelmiszerbolt, Füzespark, Nyár u. 2.
 • Príma Pék, Sztaravodai út 3.
 • Izbég ABC, Szentlászlói út 99.
 • Pásztor Mini ABC, Pásztor utca Kút utca sarok
 • Pismány kézműves pékség, Barackos út 39.
 • Friss ABC, Berkenye u. 1.

A szavazás végeztével a hivatal munkatársai összeszámolják az egyes javaslatokra érkezett szavazatokat. Ezután hirdetik ki a nyerteseket: a legnagyobb támogatottságot élvező ötlettől a legkevesebb szavazatot elnyert felé haladva a keretösszeg kimerüléséig valósulhatnak meg a projektek.

Adatvédelem

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Szentendre Város Önkormányzat által megvalósított Városrészi Költségvetés programban résztvevők számára információkat nyújtson a Városrészi Költségvetés program működése során megvalósuló adatkezelési tevékenységgel összefüggésben.

Szentendre Város Önkormányzat a Városrészi Költségvetés programhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenysége vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletének (továbbiakban: GDPR) 13. cikkében foglalt tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:

A teljes dokumentum megtekintéséhez, kérjük kattintson ide.