Ugrás a tartalomhoz

Közvilágítás-fejlesztés a Szarvashegyen

A Városrészi Költségvetés programban szinte minden évben szerepelt javaslatként, hogy a Szarvashegy néhány utcájában fejlesszék a közvilágítást. Bár egyik évben sem sikerült a legtöbb szavazatot megszereznie a közvilágítási fejlesztési ötletnek, a városvezetés azonban indokoltnak tartja a közvilágítás javítását, ezért forrást biztosított a tervezésre és a kivitelezésre.

Az Ezerjófű, Csalán, Dombalja, Rozmaring és a Bazsalikom utcákban lesz közvilágítás-fejlesztés. Egyes utcákban új lámpatesteket szerelnek fel, máshol oszlop telepítésére is sor kerül. A kivitelezés előkészítése különböző fázisban van: egy utca kivételével a tervek már elkészültek, a kivitelezési beszerzési eljárást vagy már lefolytatták, vagy még tart az eljárás.

  • Az Ezerjófű utcában 6 db új lámpatestet szerelnek fel a meglévő lámpaoszlopokra, várhatóan júniusban megtörténik a kivitelezés.
  • Csalán utcában a meglévő oszlopokra 7 db új lámpatest kerül, továbbá egy új oszlopot is telepítenek földkábellel. A sikeres beszerzési eljárás lefolytatása után, várhatóan júliusban sor kerül a kivitelezésre.
  • A Dombalja utcában 9 új lámpatestet szerelnek fel a meglévő oszlopokra és földkábellel egy új oszlopot is telepítenek. A beszerzési eljárás lezárása után, várhatóan júliusban kivitelezik.
  • Rozmaring utcában 7 db új lámpatestet szerelnek fel a meglévő oszlopokra földkábellel. Jelenleg indikatív (előzetes, irányadó) árajánlatokat kérnek be, ennek ismeretében döntenek a beszerzési eljárás megindításáról.
  • Bazsalikom utcában 2 db új lámpaoszlop és lámpatest kiépítését tervezik, ennek pontos helyéről egyeztetnek az érintett ingatlantulajdonosokkal.

 

A fejlesztések megvalósulásával az érintett utcák lakóinak kérése teljesül.