Ugrás a tartalomhoz

A 2023. évi Városrészi Költségvetés program beszámolója

Készült: a Képviselő-testület 2023. 09. 13-i ülésére

 

Szentendre Város Önkormányzat az Ábrányi Emil program szerint 2023 évben folytatta a 2021-es évben útjára indított Városrészi Költségvetés programot. A Képviselő-testület döntése a város költségvetésében 70 millió forintot különített el azokra a fejlesztésekre, amelyek a lakók ötletein alapulnak, és amelyekről a város polgárai dönthetnek. A forrás idén is 10 millió forinttal, 16,7%-kal növekedett a 2022-es program forrásához képest. A program megvalósult. Mind a javaslati részvétel, mind a szavazási részvétel magasabb volt a tavalyi folyamathoz képest. A folyamat költségei nominálisan kismértékben nőttek, azonban reálértéken csökkenés mutatható ki. A nyertes fejlesztési ötletek megvalósítási folyamata elindult.

Bevezetés
A részvételi költségvetési folyamat lehetővé teszi, hogy a lakosok együtt döntsenek a városvezetéssel a költségvetés egy részének felhasználásáról. Megpróbálja közelebb hozni a döntési folyamatokat a polgárokhoz, miközben a városvezetés és a képviselők is közvetlen információkhoz jutnak a körzetekben meglévő igényekről. A folyamat kísérletet tesz arra, hogy megállítsa azt a tendenciát, amelyben a döntési helyzetek a polgároktól egyre távolabb kerülnek. A részvételi demokratikus folyamatok ellensúlyozhatják a képviseleti demokrácia helyenként felbukkanó bizalmi válságát is. Az első részvételi költségvetési folyamat Brazíliában jött létre, majd a ’90-es években kezdett terjedni a világban. Régiónkban Lengyelországban terjedt el legkorábban, Magyarországi első jelentősebb megjelenése a 2019-es önkormányzati választások utánra tehető.

A folyamat
A részvételi költségvetés (Szentendrén: Városrészi Költségvetés) folyamata három fő elemre épül. A polgárok fejlesztési javaslatokat küldhetnek be, a javaslatokról szavazhatnak, majd az Önkormányzat megvalósítja a nyertes ötleteket. Az évről évre ismétlődő folyamat közben mind a városvezetés és a hivatali munkatársak, mind a polgárok bevonódnak és tanulnak, és a vélemények és visszacsatolások mentén a szervezők alakíthatnak a folyamaton.
Megtartottuk az egyik új deliberalizációs elemet: szavazásra bocsátó közösségi gyűlést szerveztünk. Tartjuk magunkat ahhoz, hogy legyen személyesen átélhető a tanácskozás, hogy ne csak egy egyszerű közönségszavazás történjen, hanem a városrészi költségvetés valóban minél közvetlenebbül legyen a közösségek életének a része – az ötleteléstől az eredmények megszületéséig

Előkészítés
A szentendrei Városrészi Költségvetés előkészítése 2023 januárjában indult. A 2021-es, és a 2022-es folyamat tapasztalatai már rendelkezésre álltak, a munkában részt vevő irodák már a kialakult munkamódszer szerint készültek az indulásra. Kabineti döntés született a program időzítéséről. A folyamatot márciusban elindítottuk azért, hogy az eredmények még a nyár derekán megszülethessenek, lehetőséget biztosítva arra, hogy egy-egy beruházás még a tél beállta előtt elindulhasson. Az online folyamat mellett megtartottuk a papír alapú, személyes részvétel lehetőségét is.
2023-ban is számos konferencián vettünk részt, így Budapest Józsefvárosban, Debrecenben, Pécsett, Miskolcon. A konferenciák célja a különféle jó példák és módszerek bemutatása, megvitatása volt, továbbá, hogy – a polgármesterek, önkormányzati képviselők, valamint az önkormányzati dolgozók együttműködésében – feldolgozza a partner önkormányzatok részvételi-költségvetés tervezési tapasztalatait, megoldásokat keressen a felmerült nehézségekre és a tanulságok alapján az önkormányzatok tovább gondolják a tervezési folyamatokat. Ezen események nem korlátozódtak csupán a közösségi költségvetés témájára, hanem lehetőséget biztosítottak a tágabb értelemben vett részvételi-bevonási módszerek megismerésére, megvitatására, esetleges implementálására.
Szentendre jelenléte ezeken az eseményeken azzal az eredménnyel járt, hogy Pécsett a mi városunk modellje szerint indult el az idei évben először a pécsi részvételi költségvetés. (https://dontsvelunkpecs.hu/)

Javaslatok
A javaslat lapokat a javaslattételi időszak előtt és az időszak első hetében az választókörzet képviselői és megbízottak szórták a városrészük postaládáiba. A javaslatok 2023. március 6. és április 2. között négy héten keresztül érkezhettek. A kezdő hétre a város 11 pontján lévő gyűjtőhelyekre kikerültek a felcímkézett gyűjtődobozok, melyeket hetente ürítettünk. Az online érkezett javaslatok szakterületi feldolgozása a gyűjtési időszak alatt megkezdődött.
A javaslatok minősége:
A tavalyi javaslatokhoz hasonlóan idén is a legtöbb javaslat közúti infrastruktúra javítási és közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai témakörben érkezett.

A karbantartás, javítás jellegű javaslatok bekerültek az hibabejelentő (ÜSZI) rendszerbe (90 db). Az összes javaslat választókerületekre szűrhetően megtalálható a városrészi honlapon.
Javaslatok számokban:
252 db online (a honlapon)
165 db offline (papír alapon)
417 db kitöltött lapon
441 db javaslat összesen

(Felhasznált irodalom: Merényi M. Miklós (K-Monitor): A részvételi költségvetés esélyei a magyar önkormányzatokban)

Feldolgozás
A feldolgozás az erre a célra kidolgozott táblázatban és munkamódszer szerint történt. A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai a kialakított feldolgozó üzemi táblázatban az online javaslatok beérkezésével párhuzamosan elkezdték a javaslatok vizsgálatát. Döntés hoztak arról, hogy az iroda támogatja-e a javaslatot. Döntésüket indokolták. Ezt külön erre a célra létrehozott oszlopokban kellett megtenniük.
A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda döntése után a Képviselő feladata volt a javaslat további véleményezése, és ennek indoklása. Erre külön oszlopokat hoztunk létre a feldolgozó táblában. A Képviselőnek kellett meghatározni és elhelyezni a javaslat pontos helyét a munka térképen.
A feldolgozó szereplők ajánlatot tettek a többes javaslat-sorok szétválasztására, ahol ezt relevánsnak látták. Ezt a javaslattételi időablak zárulta és a papír alapú javaslatok felvitele után, a teljes táblázat lezárását követően lehetett megtenni. Az egyedi azonosító számokkal visszakövethetően történtek meg a javaslat-szétválasztások. Így a táblázat alján keletkeztek még további ID számmal ellátott javaslatok, melyekre mind a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodának, mind a Képviselőnek vissza kellett térnie döntésre és indoklásra.
A papír alapú javaslatok felvitele a javaslattételre rendelkezésre álló időablak zárását követően indulhatott el. A javaslatokat a már nem publikus online űrlapba manuálisan vittük fel. Ezen a módon a papíron érkezett javaslatok egy dedikált email címről kerültek bevitelre és jelentek meg a feldolgozó táblázatban. A tavalyi módszerhez hasonlóan idén is diákok segítették a digitalizálást. A Petzelt József Szakképző Iskola és a Móricz Zsigmond gimnázium tanulói a 2023 évi közösségi szolgálatukat teljesíthették vele. A felvitel 2023. március 30.-tól április 12.-ig majd két hét időablakban 5 alkalommal 7 diák részvételével zajlott. Ezalatt mind a Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda, mind a képviselői feldolgozás is párhuzamosan folyt.
A feldolgozott javaslat csomagok elkészültét követően lehetett azokat a varosreszi.szentendre.hu honlapon publikálni. A lezajlott folyamatok tapasztalataiból kiindulva 2023-ban a feldolgozásra 8 hetet terveztünk.

Közösségi Gyűlés – A szavazólapra kerülő ötletek kiválasztása
A számos javaslat közül ki kellet választani körzetenként azt az öt elemet, amelyet szavazásra bocsátunk. A folyamat demokratikusabbá tételéért nem csak a képviselő dönt arról, hogy melyik ötlet kerüljön szavazásra. Szerettünk volna alkalmat teremteni arra, hogy kisközösségek, szomszédok, városrészi lakók közösen, egymással együttműködve dönthessenek a szavazólapokra kerülő ötletekről. Közösségi gyűlésre civil tagnak lehetett jelentkezni. A 2023 június 3.-án a Menzán lezajlott eseményen a városrészekből érkező polgárok egy-egy városrészi asztalnál gondolkodtak együtt. A munkát a körzeti képviselők, és a Városfejlesztési Iroda munkatársai segítették. A fejlesztésekről, javaslatokról és a részvételi folyamatról Fülöp Zsolt polgármester, Pilis Dániel alpolgármester és Csemeczki Zita irodavezető beszélt.
A testületi jelentkezések, az ülés időpontjának szervezése, az ülések lebonyolítása két hetet vett igénybe. A testületi tagok megkapták a városrészük javaslat csomagját tanulmányozásra, az ülésen azt megtárgyalták. Ezután rangsorolták a javaslatokat és az első 5 javaslat került a szavazólapra.

Szavazás
A szavazás 2023. június 19. és 2023. július 9. között zajlott, 3 hét idő intervallumban. A szavazásra bocsátó közösségi gyűlés után 2 hetes időszakot terveztünk a szavazólap megtervezésére, a papír alapú szórólapok gyártására, (10.000 db). Az online szavazatokat a 2022 folyamat során kialakított rendszerben gyűjtöttük. A papír szavazólapokat szintén a gyűjtőpontokon elhelyezett gyűjtőládákban vártuk, a ládákat hetente ürítettük. A szavazatok digitalizálása a javaslatlapokéhoz hasonlóan a lezárt online szavazólap használatával történt.
A papír szavazólapokat szintén városrészenként hoztuk létre. Azokat városrészenként szórtuk ki, igy a polgárok csak a saját körzetükre vonatkozó szavazólapot kapták meg. A szavazás időszaka alatt folyamatos online ügyeletet tartottunk, az emailen, telefonon érkező problémákat, észrevételeket azonnal kezeltük.
Szavazatok számokban: 627 db online szavazólap | 372 db papír szavazólap melyek közül (316 db volt érvényes, 56 db érvénytelen)
Összesen: 943 db kitöltött | 887 db érvényes szavazólap

2023. ÉVI SZAVAZÁS RÉSZLETES EREDMÉNYEI >>> 

Marketing
A Városrészi Költségvetés program harmadik ízben került lebonyolításra Szentendrén, így a város lakói azzal már találkoztak. Alapvetően az előzőekben alkalmazott elemeket használtuk, mely kibővült a személyes találkozások lehetőségével. A közösségi gyűlések arra is alkalmasak, hogy a program híre terjedjen a városban és aktivitást generáljon, mert a polgárok aktivitásától függ a program sikere A program megismertetésére költhető források ez évben is szűkösek voltak, így nagyságrendileg a tavalyival azonos szinten tartottuk azokat.
Kampány elemek:
– egységes arculat megtervezése az összes megjelenéshez (2021-es és 2022-es mutációi);
– szórólapok közvetlen eljuttatása;
– cikkek SzeVi-ben;
– hirdető oldalak a SzeVi-ben minden fázisról;
– outdoor elemek: molinók, plakátok javaslattételről, szavazásról, eredményről;
– városrészi honlapon folyamatosan cikkek és híradások az éppen aktuális történésekről;
– polgármesteri videó a zárásról.
A következő évi projektek előtt fontos, hogy a Város Költségvetését még jobban megismertessük a lakosokkal. A részvételi aktivitást úgy tudjuk megalapozni, hogy a város költségvetését, az alapokat is megismertetjük a polgárokkal. Továbbra is szükséges a részvételi folyamatok és módszerek megismertetése, mind jobb kibontása.

A folyamat költségei
Az idei ráfordításokat nominálisan kis növekedéssel az előző évi szinten tartottuk. Mégis, tekintve az inflációt, (2023 jan.-júl.: inf. átl.: 22,8%) reál értéken számolva a 2023-as folyamat költsége alacsonyabb volt a tavalyi évi folyamat költségénél. (https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/list/far)

A 2021. ÉVI FEJLESZTÉSEK STÁTUSZA:

A 10 városrészben 14 projektből 13 megvalósult, 1 megvalósítás alatt van, az alábbiak szerint részletezett módon:

1. Belváros

 • A projekt címe: Parkoló megközelítés (Dunakorzó járdaépítés) | Státusz: MEGVALÓSULT

2. Pannóniatelep

 • A projekt címe: Csend (és) élet (FASOR a 11-es úton) | Státusz: MEGVALÓSULT
 • A projekt címe: Új játékelemek az Ericsson játszótérre 0-3 éveseknek | Státusz: MEGVALÓSULT
 • A projekt címe: Római temető utca csapadékvíz-elvezetés | Státusz: MEGVALÓSULT

3. Vasúti villasor és környéke

 • A projekt címe: Újragondolt közlekedés és átmenő forgalom csillapítás | Státusz: A TERVEZÉS, A KONCEPCIÓK KIALAKTÁSA MEGVALÓSULT

4. Püspökmajor lakótelep

 • A projekt címe: Játszóterek | Státusz: MEGVALÓSULT

5. Lászlótelep és Angol házak

 • A projekt címe: János utca forgalmának biztonságossá tétele | Státusz: A módosított projekt forráshiány miatt nem valósult meg.
 • A projekt címe: Sporteszközök játékok a Bubán térre | Státusz: MEGVALÓSÍTÁS ALATT
6. Patakpart, Füzespark, Vasvári lakótelep

 • A projekt címe: Bükköspart bal oldalának rehabilitálása (11-es főútnál)
  Státusz: MEGVALÓSULT7. Alsópismány és környéke
 • A projekt címe: Városi köztemető parkolójának rendezése | Státusz: MEGVALÓSULT

8. Izbég

 • A projekt címe: Kaptató u. 6. közlekedési tükör
  Státusz: MEGVALÓSULT
 • A projekt címe: Eszközváltó pont a Papszigeten
  Státusz: MEGVALÓSULT

9. Felsőpismány, Sztaravoda és Szarvashegy

 • A projekt címe: Szabadtéri fitneszpark telepítése
  Státusz: MEGVALÓSULT

10. Tyúkosdűlő, Petyina, Boldogtanya és Papsziget környéke

 • A projekt címe: Buszmegálló korszerűsítése
  Státusz: MEGVALÓSULT
 • A projekt címe: Száraz lábbal a Duna-partra
  Státusz: MEGVALÓSULT

 

A 2022. ÉVI FEJLESZTÉSEK STÁTUSZA:

A 10 városrészben 16 projektből 5 megvalósult, további 11 megvalósítás alatt van, melyből 5 projekt 2023 szeptemberében elkészül, az alábbiak szerint részletezett módon:

1. Belváros

 • A projekt címe: Postás strand játszótérhez vezető lépcső átépítése, akadálymentesítése.
  Státusz: MEGVALÓSÍTÁS ALATT Ütemezett tervek készültek, az összesített költségek meghaladták a keretet. A beszerzéshez indikatív árajánlatokat várunk.

2. Pannóniatelep

 • A projekt címe: Pannóniatelep kertvárosi részén a csapadékvíz elvezető árkok befedésének ütemezett elindítása. | Státusz: Szakértői felmérés alapján forráshiány miatt nem valósul meg.
 • A projekt címe: Az Ericsson játszótér kerítés elemeinek javítása, festése. A kapuk zárhatóságának biztosítása oly módon, hogy belülről a gyerekek ne tudják kinyitni. | Státusz: MEGVALÓSÍTÁS ALATT A beszerzési eljárás lezajlott, a szerződéskötés után, 2023 októberében elkészülhet a projekt.

3. Vasúti villasor és környéke

 • A projekt címe: Dr. Nagy Lajos utca Villasor köz közé a Vasúti villasoron egy zebra építése.
 • A projekt címe: Vasúti villasoron fasor ültetése, tervezett facsere indítása. | Státusz: MEGVALÓSÍTÁS ALATT – A HÉV végállomás melletti fejlesztési terület részeként SPAR finanszírozásából valósul meg. A tervek elkészültek, az engedélyeket a hatóság megadta. A beszerzési eljárást megkezdte a hivatal. A kivitelezés várhatóan 2023 őszén, időjárás függvényében legkésőbb 2024 tavaszán valósul meg.
 • A projekt címe: Olyan lépcső és rámpa, ahol a mozgáskorlátozottak könnyen elérhetik a Rózsakert melletti parkolóból a Belváros felé vezető járdát. | Státusz: MEGVALÓSÍTÁS ALATT
 • A projekt címe: Kálvária út végén a turisták részére a Kőhegy felé is padok, szemetes kosarakat kellene elhelyezni, egy parkot létesítése. | Státusz: MEGVALÓSÍTÁS ALATT A kivitelezés megkezdődött, az átadás várhatóan 2023 szeptember vége.

4. Püspökmajor lakótelep

 • A projekt címe: Szmolnyica sétány egy szakaszának felújítása. (Szmolnyica sétány 14 és 11 számú házak által határolt szakasz) | Státusz: MEGVALÓSULT

5. Lászlótelep és Angol házak

 • A projekt címe: Kálvária út végén a körforgalomnál pihenőhely, ülőpadok, fásítás, ivókút, szemetes és kutyapiszok-kuka kihelyezése. | Státusz: MEGVALÓSÍTÁS ALATT A kivitelezés megkezdődött, az átadás várhatóan 2023 szeptember vége.
6. Patakpart, Füzespark, Vasvári lakótelep

 • A projekt címe: A Bükkös patak jobb partján a zöld felület ápolása, rekonstrukciója a Vashídtól a Mária utcai hídig. | Státusz: MEGVALÓSÍTÁS ALATT A fák vizsgálata megtörtént , 10 fa veszélyes, a fakopp vizsgálat alpján 3 fa balesetveszélyes volt annak kivágása megtörtént a VSZ közszolgáltatási keretének terhére Bükkös-patakra készülő revitalizációs terv alapján a kerékpárút befejezése után kezdhető projekt,  2023 őszén, legkésőbb 2024 tavaszán

7. Alsópismány és környéke

 • A projekt címe: Sztaravodai útnál a Barátság köz bejáratánál a vízelvezető folyóka, rácsozat és útbeszakadás kijavítását javasoljuk. | Státusz: MEGVALÓSULT
 • A projekt címe: Csend utca Tábor utca találkozásánál lévő, a régen gyalog járható és azóta is közterületként meglévő városi gyalog ösvény rendbetétele, kitakarítása, akadálymentesítése, és rámpa kialakítása | Státusz: MEGVALÓSÍTÁS ALATT A beszerzés megtörtént a kivitelezés 2023 szeptemberében megkezdődik és be is fejeződik.

8. Izbég

 • A projekt címe: A Szentlászlói út és az Anna utca között lévő Köves-köz lépcsőjének, burkolatának felújítása, korlát építése. Naponta ezen közlekednek a buszról leszálló Izbégi Iskola tanulói és a környékbeliek is. | Státusz: MEGVALÓSULT

9. Felsőpismány, Sztaravoda és Szarvashegy

 • A projekt címe: Barackos út, Sörét utca, Patron utca, Vadőr utca kereszteződésének aszfaltozása. | Státusz: MEGVALÓSULT
 • A projekt címe: Dombalja, Ezerjófű, Bazsalikom, Rozmaring utcákban a közvilágítás fejlesztése. | Státusz: MEGVALÓSÍTÁS ALATT Az első projekt átadása 2023 szeptemberben történt meg, így a maradvány költségek alapján indítjuk a tervezési folyamatot.

10. Tyúkosdűlő, Petyina, Boldogtanya és Papsziget környéke

 • A projekt címe: Sellő utcai játszótér felújítása, fejlesztése. Mezítlábas ösvény kialakítása, alagút/csőszerű játék, fészekhinta, vonat vagy autó, kötélcsúszda, nagyobb spirál csúszda, homokozó, esetleg egy csap kézmosáshoz, szelektív szemétgyűjtő kihelyezése a játszótéren | Státusz: MEGVALÓSULT

 

A 2023. ÉVI FEJLESZTÉSEK STÁTUSZA:

A 10 városrészben 13 projektből 4 projekt 2023 szeptemberében elkészül 6 projekt várhatóan 2023 év végéig és 3 projekt 2024 tavaszán az alábbiak szerint részletezett módon:

1. Belváros

 • A projekt címe: Biztonságos gyalogos közlekedés kialakítása a Paprikabíró utcában. | Státusz: MEGVALÓSULÁS ALATT A tervezőkkel az egyeztetés elkezdődött. A tervdokumentum elkészítése és engedélyeztetése után 2024 tavaszán fejeződhet be, a beruházás.

2. Pannóniatelep

 • A projekt címe: A Menta utca stabilizált burkolattal való ellátása. | Státusz: MEGVALÓSULÁS ALATT A beszerzési eljárás folyamatban a szerződéskötési szakaszban van. (bruttó 2,9 MFt)
 • A projekt címe: Az Ericcson játszótér további fejlesztése új játékokkal, kerítés karbantartása. | Státusz: MEGVALÓSULÁS ALATT Amennyiben a legtöbb szavazatot kapott projekt megvalósul és végleges költsége ismert, megkezdődhet a beszerzés.

3. Vasúti villasor és környéke

 • A projekt címe: A Vasúti villasor és Csabagyöngye utca sarkán, a belváros felé eső járdaszakasz újjáépítése, vízelvezetés megoldása. | Státusz: MEGVALÓSULÁS ALATT A tervezőkkel való feltárás, szakértői állásfoglalás bekérése van folyamatban, melyek után lehetséges a műszaki megoldás kialakítása elfogadása és a beszerzési eljárás lefolytatása.

4. Püspökmajor lakótelep

 • A projekt címe: Hamvas Béla utcai, Fehérvíz utcai, Szmolnyica utcai és Kondor Béla utcai játszóterek eszközeinek és felújítása, burkolatainak javítása. | Státusz: MEGVALÓSULÁS ALATT Lakossági fórum, közösségi tervezés után fogja a hivatal az eszközökre a beszerzést megkezdeni.

5. Lászlótelep és Angol házak

 • A projekt címe: Katona József utca szilárd burkolattal való ellátása, stabilizálása. | Státusz: MEGVALÓSULÁS ALATT Árajánlatok bekérése megtörtént. a projekt megvalósítása függ az előző évi projektből való maradvány pontos összegétől, tekintettel arra hogy a 2023 évi 7 M Ft-ot meghaladja.
6. Patakpart, Füzespark, Vasvári lakótelep

 • A projekt címe: Füzespark és Ungvár utca közötti sportpálya szakaszos felújítása, elkerítése, palánkcseréje. | Státusz: MEGVALÓSULÁS ALATT A beszerzés megkezdődött, a kivitelezés 2023 őszén befejeződik.

7. Alsópismány és környéke

 • A projekt címe: A Csend utcai gyalogos híd felújítása a vízelvezetés megoldásával. | Státusz: MEGVALÓSULÁS ALATT A kivitelezés 2023 szeptemberében kezdődik és szeptember végére be is fejeződik.
 • A projekt címe: Köztemető parkolójának parkosítása, fa és sövény telepítés, a felső parkoló burkolatának stabilizálása. | Státusz: MEGVALÓSULÁS ALATT A legtöbb szavazatott kapott projekt átadása után a pontos maradványösszeg után indítható a beszerzés.

8. Izbég

 • A projekt címe: Járdaépítés folytatása a Szentlászlói úton a Csapás utcától kifelé, a Pásztor utca irányába.  | Státusz: MEGVALÓSULÁS ALATT A tervezővel helyszíni bejárás folyamatban van. A tervek elkészítése után lehet a beszerzést indítani.

9. Felsőpismány, Sztaravoda és Szarvashegy

 • A projekt címe: Forrás utcai játszótér bővítése, új eszközök telepítése. | Státusz: MEGVALÓSULÁS ALATT  Lakossági fórum, közösségi tervezés után fogja a hivatal az eszközökre a beszerzést megkezdeni.

10. Tyúkosdűlő, Petyina, Boldogtanya és Papsziget környéke

 • A projekt címe: Galagonya utca stabilizált burkolattal való felújítása. | Státusz: MEGVALÓSULÁS ALATT A kivitelezői szerződéskötés 2023 szeptemberében megtörténik, a munkálatokat október végére tervezi a hivatal.
 • A projekt címe: A pap-szigeti kisbolttal szemben lévő régi buszmegálló felújítása, átláthatóvá tétele. | Státusz: MEGVALÓSULÁS ALATT A legtöbb szavazatot kapott projekt átadása után a pontos maradványösszeg után indítható a beszerzés.